Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej prowadzonej przez Artura Kociszewskiego (dalej zwanej „stroną”). Strona została stworzona w celu udostępnienia informacji o produktach i usługach oferowanych przez Artura Kociszewskiego oraz do komunikacji z użytkownikami strony.

Strona nie zbiera żadnych danych osobowych od użytkowników. Wszelkie informacje zawarte na stronie są dostępne dla wszystkich użytkowników bez konieczności rejestracji czy podawania swoich danych osobowych.

Strona nie udostępnia żadnych danych osobowych użytkowników innym podmiotom. Strona nie zbiera danych osobowych za pomocą plików cookies, ani innych narzędzi służących do zbierania danych o użytkownikach.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na kontakt z Arturem Kociszewskim za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie, jego dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres e-mail) będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub udzielenia informacji o produktach i usługach oferowanych przez Artura Kociszewskiego. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom.

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Artur Kociszewski nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności tych stron ani za sposób, w jaki te strony zbierają i wykorzystują dane osobowe użytkowników. Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności tych stron przed korzystaniem z nich.

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące polityki prywatności strony może skontaktować się z administratorem za pomocą adresu e-mail: [email protected].